Winkelcentrum Monster

Speciaal

Monster

 

Algemene

informatie  

Bent u op zoek naar een cadeau, relatiegeschenk en

wilt u de locale middenstand supporten?

Denk dan eens aan de winkeliers cadeaubon.

Deze bon is te verkrijgen bij Bruna in Monster en is te besteden bij bijna alle deelnemende

ondernemers/ winkeliers van winkelcentrum Monster.

Uitgelicht

Geschiedenis 

Monster heeft een rijke geschiedenis. Al voor de Romeinse tijd woonden er mensen langs de kust

Deze periode omvat zowel de Romeinse tijd (50 BC tot 410 AC ), als de vroege middeleeuwen (+/- 5de eeuw tot 10de eeuw). De oorspronkelijke bewoners woonden in woonstalboerderijen en leefden van veeteelt en akkerbouw. Zij werden onderworpen aan de Romeinse overheersing.

Een oude naam van Monster was “Masamuda” wat samengesteld uit de woorden “muda” of “muiden” wat monding betekent en de waternaam “Maas”.

De naam Monster is afgeleid van het Latijnse “Monasterium” maar er was geen klooster en past hier beter de betekenis van “grote centrale parochiekerk”. Monster was vroeger een bedevaartplaats, omdat de Machutusparochie een aantal relikwieën bezat van haar patroon, de heilige Machutus, ook wel Machuut genoemd. Men zocht hier genezing van de vallende ziekte, epilepsie. In de 13e eeuw behoorde een groot deel van het Westland, Loosduinen en Den Haag tot het ambtsgebied van Monster. Toen een begin werd gemaakt met de bouw van Den Haag werd een splitsing gemaakt in Haag-ambacht en Half-Loosduinen. Dit laatste dorp werd in 1812 losgemaakt van Monster. Tussen Den Haag en Monster bevindt zich van oudsher een serie buitenplaatsen zoals Ockenburgh, Bloemendaal, Solleveld en Langeveld.

Koning Willem-Alexander is o.a. Heer van Polanen. Hiermee wordt de voormalige heerlijkheid Polanen bedoeld, die de dorpen Monster en Poeldijk en het Z deel van Loosduinen omvatte. De oorspronkelijke gemeente Monster bestond uit de kerkdorpen Monster, Poeldijk en Ter Heijde a/z.

In 2004 is de gemeente Monster opgegaan in de gemeente Westland

De Grote of Hervormde kerk vormt nog altijd het uit de wijde omtrek zichtbare landmerk van het centrum van Monster. Rondom de kerk bevindt zich een stervormig centrum waarin een levendige detailhandel het dorp voorziet van de dagelijkse boodschappen. In een kort verleden waarin mobiliteit en internet een meer bescheiden rol hadden kende Monster een grote diversiteit aan winkels, voor elk wat wils. In een periode van recessie hebben met name de karakteristieke zelfstandige winkels het moeilijk gehad. Nu met de uitbreiding van Monster met veel nieuwbouw aan de randen, de ontwikkelingen van het centrum Poeldijk en omliggende nieuwbouwwijken bloeit het centrum weer op. De Winkeliers- Ondernemersvereniging Monster (WOM) wil samen met de inwoners van het centrum een plaats van ontmoeting zijn. Die maatschappelijke functie, samen met dienstbaarheid en kwaliteit zijn de speerpunten waarmee Monster zich wil onderscheiden.

Zo’n centrum maakt een dorp een dorp, het kloppend hart met activiteiten en gezelligheid.

BIZ WINKELGEBIED KERN MONSTER

Neem contact

met ons op!

 

Wilt u een evenement organiseren op het Kerkplein in Monster?
Neem contact met ons op, mail naar: info@speciaalmonster.nl

Voor overige vragen: info@speciaalmonster.nl

speciaal in Monster

Monster